• Dài bao quy đầu ở nam giới có cần cắt không?
    Dài bao quy đầu ở nam giới có cần cắt không?
    Bao quy đầu là bộ phận bao bọc bên ngoài dương vật để bảo vệ dương vật khỏi các tác động bên ngoài. Tình trạng bao quy đầu quá dài trùm qua khỏi lỗ tiểu, bọc kín bao quy đầu được gọi là hiện tượng dài bao quy đầu ở nam giới. Vậy dài bao quy đầu gây ra những tác động gì và có cần cắt không?